uark author Seymur Baycan Free download ã 105

Read & Download uark author Seymur Baycan

uark author Seymur Baycan Free download ã 105 ô [EPUB] ✻ uark Author Seymur Baycan – Gym-apparel.co.uk Əsərin əhrəmanı — müəllif Tiflisdə tanış olduğu erməni dostu Arturun vasitəsi Holland fondunun hesabı ilə 15 günlük uark yay keçmiş pioner düşərgəsinə treyner kimi dəvət al Əsərin əhrəmanıƏsərin əhrəmanı müəllif Tiflisdə tanış olduğu erməni dostu Arturun vasitəsi Holland fondunun hesabı ilə günlük uark yay keçmiş pioner düşərgə. Seymur Baycanın uark romanı biorafik xarakter daşıyır əsərin adı isə müəllifin iştirak etdiyi təlimlərin baş tutduğu Ermənistan kəndinin adından götürülüb Əsərin ümumi məzmunu yoxdur Müəllif öz xatirələrini kitabda xaotik şəkildə yerləşdirib Əsərin adının uark olmasına baxmayara bütün kitabın yalnız kiçik bir hissəsi yazıçının uarkda xatirələrindən bəhs edir Romanın böyük hissəsi isə Seymur Baycanın doğulub böyüdüyü kənddə keçirtdiyi uşalı və yeniyetməlik günlərindən danışır Əsərin bu hissəsini bir ədər maralı edən yeganə şey həmin dövrün müharibə illərinə təsadüf etməsidir Belə ki özünü “üçüncü növ ölkənin ortabab yazıçısı” adlandıran şəxsin xatirələri şəxsən məndə bir oxucu kimi heç bir mara oyatmır Yazıçı kitaba öz eş macərlarını da əlavə etməyi unutmayıb Yeri gəldi gəlmədi arşılaşdığı və yatdığı adınları onların geyindiyi alt paltarlarının rənginə kimi detallı təsvir etməkdə məsədi mənə tam aydın olmadı Seymur bu adınların adlarını əsərində heç bir problemsiz açılamasına baxmayara öz kənd onşularının anonimliyini oruma üçün onları adlarının baş hərfləri ilə A M K və s göstərməsi isə təəccüb doğurur Əsərdə bəzi hadisələr doğrudan da maralı təsvir olunub Lakin kitabın böyük hissəsi heç bir dəyər daşımır və yazıçının bir yerdən başa yerə getdiy vaxt harada kiminlə hansı kafedə oturması nə yeyib içməyi və neçə aşı bal udması kimi bağlantısız əhvalatlarla doludur Adətən müəllif abzasları standart “Mən xatırladım” cümləsi ilə başlayır Mən dayımı xatırladım mən apı onşumuzu xatırladım mən vağzalda keçirtdiyim günü xatırladım və s və xatırladığı şəxs hadisə və yer haında əhəmiyyətsiz xatirələrini bölüşürMüəllifin uarkda keçirtdiyi təlim günləri və təlimlər haındakı fikirləri əsəri dəyərli edən yeganə məamdır Kitabın bu vacib hissəsində Seymur Baycan müharibə əsirləri məsələsinə toxunur və problemin çözülməsi üçün bu təlimlərin xidmətini məharətlə sual altına oyur Çox təəssüf ki yuxarıda təsvir etdiyim bağlantısızlı söz çoxluğu oxucu üçün heç bir əhəmiyyət kəsb etməyən və oxucunu heç bir tərzdə maralandırmayan hadisələr bu romanın ciddiliyinə ağır zərbə vurur

Free read Ü PDF, eBook or Kindle ePUB free ó Seymur Baycan

Aratma idi İntihara hazırlaşan azərbaycanlı publisist yazar üçün bu təklif göydəndüşmə oldu Yol pulu onarar havayı yeyib içmək rəs əyləncə adınl. muellife olan fikrimi tamamile deyisdi bu kitab

Seymur Baycan ó 5 review

uark author Seymur BaycSinə treyner kimi dəvət alır Holland fondunun məsədi müxtəlif xallardan olan gənclərin yeniyetmələrin tanış olması və dostlaşması üçün şərait y. uarkın özünü oxumazdan əvvəl kitab haında bir neçə məalə oxumuş və ayrıca bir neçə insanın rəyini eşitmişdim Səslənən fikirlərin əksəriyyəti tənidi xarakter daşıyırdı Kitabı oxuyub bitirdikdən sonra isə belə ənaətə gəldim ki Seymur Baycanı tənid etmək sadəcə olara dəbdədir uarkı da oxuyan bir şəxs o kitabı mütlə tənid etmək fikrinə düşür yoxsa özünü zəmanənin trendindən geridə almış hiss edəcəkBu kitab haında bir neçə fikrim Kitabın axıcılığı yaxşıdır ən azı mənim üçün Səhifələri necə ötüb keçdiyimin fərinə varmırdım Seymurun bu kitabda məhz arabağ mövzusunda ifadə etdiyi fikirlərin çoxunun ümumi bəşəri fikirlər olduğunu görəndə uarkın bir çox adamı ıcılandırmasının səbəbi məlum olur O arabağ mövzusuna Azərbycançılı baxımından deyil insanlı baxımından yanaşıb Onun ünvanına səslənən tənidi fikirlərin çoxluğunun da səbəbi məncə budur Kitabda Seymurun bir fikrini başa düşə bilmədim Yazıb ki Azadlı meydanına bir milyon insan ermənilərin kəsdikləri ağaclara görə yığılıb Bu fikir mənə çatmadı Sanki daha dolğun obrazların yaradılması və hisslərin oxucuya daha canlı çatdırılması üçün Seymurun bir balaca ya istedadı ya da yazıçılı savadı çatmayıb Beş deyil dörd xal verməyimin səbəbi budur Hadisələri daha təsiredici təsvir etmək olardıÖlkədə müəyyən ədər tanınmış bir rəssam tanıyıram danışı tərzi və hadisələri təsvir etmə tərzi mənə ləzzət eləyir Adicə dəhşətdir sözünün arxasında dayanan məna ula asanı öz təsəvvürünü oyadıb işə salmağa məcbur edir Seymurun dilində də həmin tərzi hiss edirdim Kitabın şəxsən mənə ən çox həzz verən məamı da yəin elə bu bir növ ərk olmuşdur